Przedstawiciele rodziny piękniczkowatych (Poeciliidae) cieszą się stałym zainteresowaniem wśród polskich akwarystów ze względu na swoje ubarwienie oraz łatwość hodowli. Obecnie bardzo popularne w naszych akwariach są gatunki z rodzajów: GambusiaGirardinus, Heterandria, Neoheterandria, a zwłaszcza Poecilia czy Xiphophorus.

Z każdym rokiem obserwuje się również pojawianie się nowych gatunków czy odmian w naszych akwariach. Oczywiście jest to bardzo pozytywne zjawisko, które jeszcze bardziej zachęca hodowców piękniczkowatych (i nie tylko) do szerszego zainteresowania się tą grupą ryb. Również i ja uległem fascynacji i postanowiłem poznać bliżej nieznane mi dotąd gatunki z rodziny Poeciliidae.

Postaram się przybliżyć Czytelnikom Magazynu Akwarium specyfikę hodowli dwóch przedstawicieli rodziny Poeciliidae, a mianowicie Micropoecilia picta (Regan, 1913) oraz Poecilia parae (Eigenmann, 1894, syn. Poecilia bifurca; Poecilia melanzona; Poecilia vivipara parae; Micropoecilia parae), a także przedstawić podstawowe wymagania hodowlane. Są to gatunki przeznaczone raczej dla akwarystów mających już pewne doświadczenie w hodowli ryb piękniczkowatych oraz tych, którzy oczekują nowych wyzwań hodowlanych. Wszystkie podane poniżej informacje oparłem na zebranych przeze mnie materiałach z czasopism akwarystycznych, internetu oraz na własnych obserwacjach.

[Pełny tekst publikacji w wydaniu drukowanym lub pliku cyfrowym wydania].

Fot. Lechosław Łątka

Opublikowano drukiem w Magazynie Akwarium nr 2/2018 (168).